Center for Pædagogisk-Psykologisk Udvikling

Psykologisk Klinik

Aut. psykolog Bodil Siedentopp

Overenskomst med Sygesikringen

Ĝlgod Sundhedshus · Vestergade 10 · 6870 Ĝlgod

Telefon 40 27 87 00 eller 75 25 87 00

anima@mail.dk